Lọ mọ

Tuần rồi về “trông” bố, 2 bố con “hòa bình, vui vẻ” từ lúc về tới lúc đi, mình không cằn nhằn như mình đã từng trước đó, vì mình đã hiểu, đã chấp nhận việc thay đổi người Continue reading Lọ mọ