Tôi đã học bơi như thế đấy Part 3

Chiều làm về, vừa đi vừa nghĩ có đi bơi hay đi về, đầu thì cứ đau đau, người cũng oải, nghĩ mãi đến Cầu Giấy chốt đi bơi. Nay bơi một mình, nước rõ lạnh ra, đứng trên bờ khởi động vài đường cơ bản xong anh dũng lao mình xuống nước. Vừa bơi …

Tôi đã học bơi như thế đấy part 2

Ngồi nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy mình giỏi, giỏi thật sự, sợ nước như mình, sợ chết như mình, hèn như mình, tự ti như mình, mà có ngày dám ra bể bơi, và bơi được, quá giỏi còn giề. Ngồi nghĩ, mình quyết định đi bơi trong bối cảnh như thế nào nhỉ? …

Tôi đã học bơi như thế đấy

Em mệnh thổ nên em mà xuống nước nó tan ra mất, em không đi bơi đâu, không học bơi đâu. Xuống nước chỉ sợ chết đuối, ngày bé bà nội kể chuyện là, dưới bờ ao nhà ông Bi có “ma cá”, trẻ con bén bảng ra đấy lúc không có ai là nó …

Khi tôi 33

Có chút gai góc, xù xì, mặc dù tâm hồn vẫn màu hường đấy; Mồm đã nói ít đi, và tai thì đã lắng nghe nhiều hơn; Cân nặng chưa tăng lên, chiều cao không giảm đi; Cảm xúc vẫn lúc trồi, lúc sụt, như đồ thị hình sin; Vẫn xinh; Vẫn cười; Vẫn nhảy …