Tôi đã học bơi như thế đấy part 2

Ngồi nghĩ lại, càng nghĩ càng thấy mình giỏi, giỏi thật sự, sợ nước như mình, sợ chết như mình, hèn như mình, tự ti như mình, mà có ngày dám ra bể bơi, và bơi được, quá giỏi còn giề.

Ngồi nghĩ, mình quyết định đi bơi trong bối cảnh như thế nào nhỉ?

Khi mình đang rất chán đời, và chả thiết tha cái quoằn què gì nữa;

Khi mình đang chả hiểu nổi mình muốn thành như thế nào;

………………………..thì mình quyết định nhảy xuống tùm xuống bể;

Bảo mình bỏ phao tay ra để nổi, ok, bỏ thì bỏ, sao phải xoắn;

Thả lỏng thì thả lỏng, nổi lềnh phềnh lên luôn;

Chính xác lúc ấy chả cố kỉnh gì, chả làm gì, thì người nó tự nổi như thể nó phải thế;

Có những cái đôi khi mình chả cần làm gì thì nó lại tự hay;

Bởi vì làm đúng thì nó phải nhàn, nhỉ;

P/s: Ah mình bốc phét đấy, bơi được rồi thì nói gì chẳng đúng hahaa.